Där är i alla fall jag orubblig. Däremot har vi från Kommunal Norrbotten gjort en skrivelse till förbundet att till kommande kongress föreslå undantag för följande grupper; de som uppbär sjukersättning, är långtidssjukskrivna (ex.5 år och längre) samt studerande, alltså dom som försörjer sig på studielån.
Med följande undantag, avgiftsbefrielse alternativt utträde ur a-kassan och samtidigt behålla sitt medlemsskap i Kommunalarb.förbundet.
 
Rolf Hagebjörk
Kommunal Norrbotten
Ordförande sektion 22
Kiruna