SVAR: En korttidsvikarie eller behovsanställd med timlön har, precis som du mycket riktigt påpekar, rätt till övertidsersättning om han/hon arbetar utöver det aktuella arbetstidsmåttet för en heltidsanställd. Detta beräknas på en arbetstid på 40 timmar per vecka och blir således 174 timmar per månad. Arbetar du mer än så ska du ha övertidsersättning
enligt avtalet. Facket kan driva kravet två år tillbaka om det är tvistigt eller 10 år om det är otvistigt. Gör en sammanställning över din arbetstid och vänd dig till avdelningen och ansvarig ombudsman, så kan du få hjälp om du inte får det lokalt.