SVAR: Du har inte rätt till ersättning när du heltidsstuderar. Om du anmält dig som arbetssökande på Af när dina arbeten upphörde, bör du ansöka om ersättning för tiden fram till dina studier börjar. A-kassan utreder om det finns ersättningsrätt under denna tid. Om du sedan ska heltidsstudera endast en termin och dina studier därefter avslutas helt, det vill säga att du inte har för avsikt att studera vidare, har du rätt till ersättning därefter.