Man blir alltid lite stillsamt lycklig av att läsa Claes Hylinger.
Göteborgsförfataren har ett väldigt vackert enkelt språk, det är sparsmakat, långt från Ranelidland.
Hotell Erfarenheten är som en anteckningsbok, här samlas stort och smått. Livsbetraktelser, minnen, vardagsberättelser. Rakt igenom njutbart.