Gith AnderssonKonferensen anordnas av Nätverket för gemensam välfärd. Vilka är det?
– En sammanslagning av olika organisationer, där bland andra Kommunal, Byggnads och Attac ingår. Allting började med Uppropet 2004, som blev en landsomfattande protest mot nyliberal politik och nedskärningar i den offentliga sektorn. Efter det har vi haft flera rådslag, som vi kallar det, men ingenting så stort som det här.

Vad kommer att tas upp på konferensen?
– Bevarandet av den gemensamma välfärden och fackliga rättigheter är de centrala frågorna. Inför nästa val måste vi mobilisera för att kunna bemöta den borgerliga alliansen, helst skapa en egen allians. Styrkan i det här projektet ligger ju i att vi är flera organisationer som jobbar på bredden mot ett gemensamt mål.

Vad hoppas du blir resultatet?
– Att det blir regeringsskifte efter nästa val. Våra norska förebilder, paraplyorganisationen For Velfardsstaten, var en starkt bidragande orsak till regeringsskiftet i Norge 2005. Det norska LO höll konferens i Trondheim 2003 där man tog fram ett manifest. Sedan arbetade de långsiktigt och strategiskt med opinionsbildning som ledde till resultat.

Vilken är den viktigaste frågan att driva för facket just nu, anser du?
– Kampen för rättvisa löner! Vi får inte ge efter när det gäller kollektivavtal, då blir det snart fritt fram för lönedumpning.