SVAR: Som deltidsanställd har du oftast möjlighet att meddela  arbetsgivaren om du vill öka din sysselsättningsgrad och i de fall
den förändras ska det framgå av anställningsbeviset. Om extranatten
utföll som fyllnadstid eller gjorde att sysselsättningsgraden ökade, framgår inte. Vänd dig till sektionen som kan reda ut sakfrågan.