SVAR: Du måste ta förnyad kontakt med din sektion, som får kräva ett möte med arbetsgivaren. Om detta inte hörsammas bör sektionsföreträdaren ta kontakt med ansvarig ombudsman!