SVAR: För arbetstagare med ordinarie arbetstid samtliga vardagar
måndag-fredag ska varje under semestertiden infallande ordinarie arbetsdag betraktas som en semesterdag. För övriga arbetstagare ska antalet semesterdagar, som anses ingå i semesterledigheten, beräknas enligt en särskild formel. Då blir semesterkvoten något annat än 1.0. För att få veta om 1.04 är rätt i ditt fall, kontakta sektionen.