En första kontroll av hygienen gjordes hösten 2005 och nu redovisas den andra rapporten. Andelen allvarliga avvikelser var lägre än vid den förra sammanställningen, 10 jämfört med 20 procent. Framförallt var resultaten bättre när det gäller hur företagen dokumenterar sin egenkontroll.

Livsmedelsverket fick 2005 i uppdrag av regeringen att ta fram ett mått på att maten är mikrobiologiskt säker. Istället för att gå efter antalet matförgiftningar har Livsmedelverket valt att använda resultat från kommunernas inspektioner av restauranger och storhushåll.
Årets sammanställning baserar sig på 1090 inspektioner från 22 kommuner.
– Allt fler restauranger och storhushåll verkar klara kraven på dokumentation bättre. Det kan bero på att fler förstår hur viktigt det är med egenkontroll, säger Tommy Karlsson, Livsmedelsverket.