Misshandel, sexuellt våld, innehållna löner, påtvingad isolering och arbetsdagar upp till 22 timmar är en del av vardagen för många hushållsarbetare i Indonesien, visar en ny rapport från Amnesty. Hushållsarbetarna anses av många vara en andra klassens medborgare. De flesta är kvinnor eller flickor som börjat arbeta redan som tolv-trettonåringar.
Amnesty uppmanar regeringen i Indonesien att garantera att hushållsarbetare inte får ett sämre skydd än andra arbetare.

Källa: www.amnesty.se