Eva Uddén SonnegårdHur har ni resonerat?
– Vi är emot plusjobben eftersom det är en väldigt resurskrävande insats. Plusjobben är konstruerade jobb, de ska utföra saker som inte annars görs. Just nu finns 22000 personer i plusjobb och det tar mycket resurser från arbetsmarknadspolitiken. Om två år har vi lyckats fasa ut dem. Det är viktigt att människor får riktiga jobb och där kommer våra nystartsjobb in istället.

Men drygt 1000 personer gick in i plusjobbet med löftet att få behålla det fram till pensionen?

– De har fått ett löfte av någon annan än den nuvarande regeringen. Vår bedömning är att det är bättre att få ett riktigt jobb som är a-kassegrundande och som omfattas av Las. Vi satsar på riktig jobbtillväxt. Vi menar att det kommer att skapas ett antal nya jobb och att även de här personerna ska ha möjlighet till dem. Vi satsar på riktiga jobb.

Plusjobben tillsattes i offentlig sektor medan nystartsjobben gäller privat verksamhet…
– Det är sant. Vi tycker att det är viktigt att det växer fram nya jobb i näringslivet. På det viset får vi in skatteintäkter till kommunerna som kan använda dem till att anställa i riktiga jobb.

Vad säger ni till dem som blir av med plusjobbet?
– Ni kommer att kunna få ett riktigt jobb som ger rätt till a-kassa och som omfattas av Las istället för att ha ett konstruerat arbete.