Att ta ut granskningsarvodet av oorganiserade strider i vissa fall mot den negativa föreningsfriheten enligt artikel 1 i Europakonventionen, sägs det i domen.
– Det är mycket förvånande att Europadomstolen gjort en annan bedömning, dessutom på ett mer begränsat underlag. Vi ska nu noga analysera domen, som i och för sig riktar sig mot den svenska regeringen, och se vilka eventuella konsekvenser den får inför den kommande avtalsrörelsen, säger Byggnads ordförande Hans Tilly.

– Det får konsekvenser för Kommunals medlemmar också, även om de inte är lika betydande som för Byggnads, säger Lage Hallerup, ombudsman på Kommunal.
Kommunal har cirka 50 procent organiserade medlemmar bland de cirka 10.000 trädgårdsanläggare som finns i landet.
– Vi ska nu titta närmare på vad det får för konsekvenser och fatta beslut i frågan.

Bakgrund:

Granskningssystemet är av stor betydelse för att de anställda inom en ackordsbransch som är mycket rörlig skall få korrekt lön och för att garantera deras lönenivå. Utöver lönekontroll är lönegranskning viktig för lönestatistiken som i sin tur används vid löneförhandlingar med arbetsgivarsidan.