De avtal som Kommunals förbundsstyrelse nu preciserat kraven för löper ut någon gång mellan sista mars och sista maj i år. Det gäller bland annat trädgårds- och jordbrukssektorn, anställda vid privata förskolor och skolor och vissa inom den privata vården.
Lönekraven följer dem som ställts till SKL, Sveriges kommuner och landsting, med ettåriga avtal och lägsta utrymme på 3,9 procent att fördela.

Sen följer mer specifika krav, utifrån de branscher det gäller. Men generellt gäller att Kommunal vill ha in regler om tryck- och meddelarfrihet för anställda hos privata arbetsgivare, samma rättighet som kommun- och landstingsanställda har.
För några grupper handlar det också om förbättringar i avtalspensionen. Kravet är att pensionen ska vara likvärdigt med tjänstemännens nya ITP-avtal där arbetsgivaren betalar in en högre procent än man gör för LO-grupperna. Det gäller till exempel dem som går på avtal som slutits med SLA, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet.

Den nya regeringen har bland annat dragit in bidrag till utbildning av skyddsombud och fackliga representanter i bolagsstyrelser. Därför finns nu krav på sådan utbildning med i de kommande förhandlingarna med en del av de privata arbetsgivarna. En annan sådan fråga är att fackligt förtroendevalda ska kunna ägna en del av sin betalda arbetstid till fackligt arbete (som i kommuner och landsting).

Avtalskraven som Kommunals förbundsstyrelse nu fastställt gäller dessa avtal:

- Arbetsgivaralliansen, avtal Idrott, Folkhögskola och skola, Vård och omsorg (enbart lön)
- Fastigo (Fastighetsbranschens Arbetsgivareorganisation), s-avtalet
- KFO (Kooperationens Förhandlingsorganisation), förskolor, fritidshem och fristående skolor, hälsa, vård och omsorg.
- SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet), riksavtal för golfbanor, trädgårdsodling, ramavtal för jordbrukssektionen.