I mars månad blir det på försök tillåtet att färdas med snöskoter på gångstigar och i vissa fall även på gatorna. Märk väl inte inne i själva stadskärnan, men det gör inget för den skall i alla fall flyttas någonstans. Vart det bär hän vet vi inte riktigt, det är på en 30 års perspektiv. Den som lever får se.

Jag skulle vela föreslå att Kiruna töms på innevånarna, som ex. skulle flyttas till Luleå och varför inte Stockholm som alternativ. Arbetstagarna skulle flygas till Kiruna tor. med 7 eller 10 dagars intervaller jobb 10 dgr. ledig 10 dgr. osv.
Samerna skulle fritt få disponera hela utrymmet . De gör ju redan anspråk på att all mark som skall exploateras är renbetesområde. Vän av ordning skulle väl ställa frågan vart Gruvbrytningen som försörjer hela landet ekonomiskt skulle ta vägen eller läggas ner som en tidigare borgerlig näringsminister (Åsling) föreslog i början av 80 talet.
Idag gör LKAB en vinst årligen på ca 8miljarder kronor och håller på att investera närmare 20 miljarder i Malmfälten och Narvik. Det du, Maud Olofsson, skulle vara mumma att bjuda ut på marknaden, efter investeringarna!

Rolf Hagebjörk på skooterÅter till Skotern. Igår, söndag, åkte jag ut på en tripp tillsammans med en kompis. 15 grader kallt, solen sken från en klarblå himmel, fjällen i bakgrunden, vad kan vara mer njutningsfyllt än att som vi färdas ung 6 mil på vidderna. Vi behövde inte vara ensamma, för många av Kirunas 8000 snöskotrar fanns ute i periferin. Det finns 150 mil skoterleder i kommunen och det innebär att milantalet är längre än allmänna vägar.
Andra helgen i Mars årligen så går färden för ca. 2000 Skoterburna Kirunabor, men även utsocknes tillåts att närvara, till en fiskesjö (Rautasjaure) där tillbringas helgen och kanske några extra dagar, med socialt umgänge med vad det innebär i mat o dryckjom.

Man bor i små hopfällbara (under färd) pimpelarkar i där det av flera arkar bildas små samhällen.
Är fiske lyckan god och rödingen är på humör då kan man under ett dygn håva in (pimpla) 100-tals stycken. Inget är godare än nygrillad röding med en liten pärla till!
Under Kiruna vinterfestival med snöskulpturmästerskap anornades även en arkutställning med 100 tals arkar, ingen den andra likt.
 
I DN-Debatt skriver Näringsminister Maud Olfsson 2 feb. följande skräckbudskap. Vad annars från det hållet?
”Ny lag ska förbjuda Kommuner att tränga ut privata företag”. Med andra ord man ”förbereder en lagstiftning som omöjliggör det för den offentliga sektorn att snedvrida konkurrensen”. Vad innebär det i klartext? Kan man tolka det som att tex.hela den tekniska sektorn saluförs och säljs ut till presumtiva profitjägare!

Kära Maud Olofsson, varför tycker jag så illa om dig är att du lägger i snart sagt allt det som arbetarrörelsen i flera decennier har kämpat för och värnat om. Alltså din iver att till varje pris försämra i arbetsrättslagarna, tänker närmast på förslagen i LAS, som är tänkta att träda ikraft till halvårsskiftet. Hur kan dina alliansbröder och systrar tolerera dina ohämmade attacker mot kollektivavtalen?

Rolf Hagebjörk
Kommunal Norrbotten
Ordförande sektion 22
Kiruna