Det är sektion 43, Djur och Natur, som driver rätten till kollektivavtal och avtalsenliga löner för sina medlemmar. Men även ickemedlemmar har omfattats av deras arbete, något som är viktigt enligt Lennart Högberg vid Kristanstadsektionen:
– Vi vill försöka skapa prejudikat på det här sättet. Det handlar ju om ren lönedumpning från oseriösa arbetsgivare, som utnyttjar människor som inte kan föra sin egen talan. Många av dem som kommer hit kan inte språket och hamnar lätt i kläm vad gäller löner.

Sektionsordförande Ulf Hansson räknar upp de aktuella fallen som varit uppe i Arbetsdomstolen under de senaste tre månaderna, från november till januari. Det rör sig om sammanlagt tio personer som tillsammans fått 278 600 kronor, före skatt. Det gäller både utländska gästarbetare och svenskar som undanhållits de löner som bestämts enligt kollektivavtalen.

Ulf Hansson påpekar hur viktigt det är att visa vad facket faktiskt kan göra.
– Många undrar vad avgiften går till, om man tjänar någonting på att vara med i facket. Därför känns det extra kul att kunna visa svart på vitt att vårt arbete faktiskt har gett resultat.
I slutet av 2004 började sektionen rättsligt pröva ersättningsmöjligheterna för dem som inte fått avtalsenlig lön. Det gäller framför allt arbete inom jordbruk och trädgård, men också säsongsarbete som exempelvis jordgubbsplockning.

Sektionen söker aktivt upp de berörda för att informera om facket, men det gällde att gå försiktigt fram menar Ulf Hansson.
– Vi har ju sett exempel på vilka situationer som kan uppstå när facket bedriver uppsökande verksamhet på arbetsplatserna. Arbetsgivarna känner sig påhoppade och tror att de blivit angivna av sina anställda.

Så ska inte facket agera menar han, och pekar på vikten av att så tidigt som möjligt hitta de berörda.
– Om förtroendet mellan gästarbetare och arbetsgivare försvinner har vi bara gjort en björntjänst för dem vi vill värna. Det bästa sättet är att söka upp så många gästarbetare som möjligt i hamnarna när de kommer hit, eller göra hembesök när de väl är på plats, säger Ulf Hansson.