Han var inte ensam, sammanlagt var ett tjugotal personer på plats; kommunalare från Nacka och andra sektioner i Stockholm, Josefin Brink, riksdagsledamot för vänsterpartiet, och lokala politiker.
– Det visar sig alltid att de anställda har det sämre där det inte finns kollektivavtal, det är min erfarenhet. Det kan handla om sjuklön och försäkringar, eller pension och semesterersättningar.

Sven-Erik Österberg har ett fackligt förflutet som ombudsman i Skogs på 1980-talet.
– Vi hade ett antal tvister med små företag som inte ville teckna avtal. Men det behövde aldrig gå till blockad. De arbetade i sin tur ofta åt de stora bolagen som hade kollektivavtal, och i slutändan blev det ohållbart för dem att vägra.

Strejkvakter i Nacka
Strejkvakter framför Curanda i Nacka.
Foto: Laina Rosberg

Läget är inte lika enkelt i Nacka, där den politiska majoriteten öppet stöder företaget som Kommunal inledde övertids- och nyanställningsblockad mot den 25 januari.
Både socialdemokraterna och vänsterpartiet i Nacka har motionerat om att kommunen ska kräva att företagen har kollektivavtal som ett krav i upphandlingen och när företag auktoriseras av kommunen, men inte vunnit gehör.
– Vi får alltid höra att vi är patetiska, att vi svartmålar. Men nu är vi här – det är precis så här det blir, säger Hediye Güzel, fullmäktigeledamot (v) i Nacka, som också var på plats. 

En annan kommunalare i röd jacka var Conny Nilsson, ordförande i sektionen på den tekniska förvaltningen i Stockholm:
– Det är klart att jag är här – vi stöder tjejerna i Nacka!

Blockaden i Nacka 

Blockaden startade den 25 januari eftersom ägaren inte har tecknat kollektivavtal.
Curanda VårdAssistans har ett 30-tal anställda och erbjuder städning, omvårdnad, ledsagning och avlösning för anhöriga till funktionshindrade.