För Maud Olofsson är det självklart. Carin Jämtin säger nej. Olofsson säger att kvinnor anser att det lönar sig att gå ner i tid, så att de hinner städa. Därför tycker hon att de ska kunna få billigare städhjälp i hemmen.
Carin Jämtin säger att skattepengarna ska gå till fler lärare i skola och förskola. Hon har rätt. Varför ska vi skattesubventionera hushållsnära tjänster?

Med största sannolikhet kommer låg- och medelinkomsttagare inte att utnyttja tjänsten, utan det kommer att vara välbetalda människor som därigenom lär sina ungar att det finns någon annan som tar reda på det de stökar ner.
//Sofie