Frågan är viktig inte bara för dem som hanterar själva bekämpningsmedlen – de som hanterar behandlade växter och produkter utsätts för risker som ibland är större.

Förbundet påpekar att bekämpningsmedel inte är det enda och viktigaste sättet att skydda växter mot skadegörare utan ett av flera. Vidare varnar Kommunal för att de föreslagna rutinerna för hur vissa medel ska godkännas kan medföra att farliga medel släpps igenom.
Inom trädgårdsodlingen anser Kommunal att det inte bara räcker med att utbilda den som sprutar växter utan också dem som sedan ska hantera växterna.