Thomas Nilsson, skolvaktmästare i Österåker, höll i ett pass som handlade om yrkesrollen. Otydliga förväntningar på vad skolvaktmästaren ska göra, bristen på befattningsbeskrivning och enhetlig utbildning, relationen med lärarna och frågan om hur stök och bråk ska hanteras var sånt som kom upp i diskussionen. Men också nya sätt att organisera arbetet så att ingen riktigt tar ansvar.

Nils-Erik Pettersson

Thomas Nilsson,
skolvaktmästare i Österåker
höll i ett pass om yrkesrollen

Nils-Erik Pettersson från Växjö beskrev det så här:
– Jag har jobbat 25 år som skolvaktmästare, 23 av dem var jag anställd av skolan, de sista två åren i en serviceförvaltning. Det gör att jag och andra vaktmästare nu hamnar utanför, våra kunskaper om och relationer med eleverna tas inte tillvara. För barnens skull måste alla vuxna jobba ihop, sträva åt samma håll, men så blir det inte nu. Fastigheten ska skötas av en förvaltning, vaktmästarservice av en annan, och utbildningen av en tredje. Det blir ingen sammanhållning.

Det fanns också kritik mot Kommunal:
– Vart tar vår grupp vägen? Vi är en så liten grupp inom Kommunal, kanske 1500 i hela landet. Vem driver våra frågor? Vi behöver ett eget branschråd, och ett nätverk, ett eget forum på Kommunals hemsida, var några av förslagen.

Förutom säkerhetsfrågor och diskussion om yrkesrollen var kulturmöten i skolan och hur man ska använda sin arbetstid effektivt andra teman på Skolvaktmästarforum i Stockholm. Konferensen arrangerades av Institutet för kompetensutveckling, där Kommunal är en samarbetspartner. Ett sextiotal skolvaktmästare deltog.