Borgarna anser att de yrkesförberedande programmen inte behöver högskolebehörighet. Det är fel att tänka så, alla behöver kärnämnena matte, engelska, svenska och samhällskunskap. Däremot borde det ställas högre krav på gymnasielärarna att anpassa sig efter programmålen, som säger att till exempel engelskundervisningen ska göras intressant för dem på byggprogrammet.

Hushagsskolan i Borlänge är bra på det.
Där är engelskläraren med när hotell-ochh restaurangeleverna lagar mat. Eleverna får recept på engelska och måste prata på engelska. Samma elever fick också göra ett arbete om olika viner, och då var svensklärarn med och lyssnade på föredraget.

Det är så undervisningen ska gå till! Jag är så trött på allt snack om att arbetarbarn är sämre i de teoretiska ämena än vad medelklassungar är! Ingen nämner någonsin arbetarnas oerhörda yrkeskunskap, eller ställer högre krav på att lärarna ska göra undervisningen intressant. Ett arbetarbarn ställer alltid frågan: vad har jag för nytta av det jag lär mig? Hur kan jag använda det här i mitt jobb?

Tyvärr har socialdemokraterna också varit dåliga på att uppvärdera arbetarklasen, och istället har partiet visat att alla arbetare ska bli en ny medelklass, istället för att säga att medelklassen någon gång får ta och anpassa sig efter medelklassen.
 
Borgarna vill också införa betyg i tidigare åldrar, och ha betyg i uppförande. Varför stämpla en stökig elev, istället för att hjälpa henne eller honom?
Återigen: i borgarnas värld finns det fint folk, och så finns det vi som inte är så fina.
//Sofie