– Under hösten och vintern har vi fått ett rejält uppsving, säger Maria Ryman marknadschef på Insplanet som på uppdrag av ett annat bolag förmedlar inkomstförsäkringar till privatpersoner.

I Gävleborg har medlemmar i Kommunal blivit uppringda av försäljare av inkomstförsäkringar.
På företagets hemsida ges först intrycket att deras inkomstförsäkring ger 80 procent av lönen i 300 dagar. Något som är vilseledande, eftersom lagen inte tillåter något sådant. De förändringar som gäller efter den 5 mars då en ersättningsnivå på 70 procent införs efter 200 dagar gäller även dem med privat inkomstförsäkring.
Senare meddelar Maria Ryman att de tänker ändra informationen på hemsidan så att den stämmer.

En förutsättning för den som vill teckna den privata försäkringen är att den är med i en a-kassa. En privat inkomstförsäkring kan täcka upp för dem som kommer över taket i a-kassan. Även de med höga inkomster kan då få ut sammanlagt 80 respektive 70 procent av sin inkomst vid arbetslöshet.
Krister Johansson, a-kassechef vid Kommunals a-kassa, vill varna för privata inkomstförsäkringar.
– Jag tror inte de kan erbjuda en kostnadseffektiv försäkring. Jag betvivlar att det skulle vara en vettig ekonomisk lösning för Kommunals medlemmar, säger han.

Kostnaden för den privata inkomstförsäkringen ligger på mellan 30 och 50 kronor i månaden vid en inkomst på 20 000 kronor, enligt Insplanet. Från och med mars, då de nya a-kassereglerna träder i kraft fullt ut, kommer avgiften att höjas något
I de diskussioner som förs inom LO och Kommunal om en kollektiv inkomstförsäkring har en avgift på mellan 10 och 20 kronor i månaden diskuterats.
Finns det inte en risk att lågavlönade LO-medlemmar luras att gå in i detta som egentligen inte har ett behov av en privat inkomstförsäkring?
– Nej .Vi är tydliga med vad man måste ha för inkomst innan man kan teckna en inkomstförsäkring. Premien sätts efter det och då kontrollerar man inkomsten, säger Maria Ryman vid Insplanet.
Ett av kraven för att få teckna den privata inkomstförsäkringen är att man har en lön på minst 19 500 kronor per månad. Den gränsen höjs till 20 000 kronor i mars.
Det finns även ett norskt bolag som säljer inkomstförsäkringar i Sverige.