Gunnar Balgård, Umeå, får Ivar-Lo johanssons personliga pris på 300000 kronor för biografin Detta är mitt land, om författaren Helmer Grundström (1904-1986).
Grundström brukar räknas till de mer anonyma arbetarförfattarna och var en av Klarabohemerna – tillsammans med bland andra Gunnar Ekelöf och Nils Ferlin – men fick aldrig riktigt samma status i de litterära kretsarna som sina författarbröder.
Stiftelsen Ivar-Lo Johanssons författarfond anser i sin motivering att Gunnar Balgård ”…med imponerande sakkunskap och obruten entusiasm…aktualiserar Helmer Grundströms orättvist förbisedda författarskap”.

Fackföreningsrörelsens Ivar-Lo-pris på 125 000 kronor går till Kjell Johansson för trilogin De utsatta, som utgörs av romanerna Huset vid Flon (1997), Sjön utan namn (2003) och Rummet under golvet (2006).
I prismotiveringen står bland annat: ”Med sina engagerande och inkännande skildringar av de svaga i det sociala kollektivet är Kjell Johansson en författare som verkar i Ivar-Lo Johanssons anda”.

Bland tidigare mottagare av fackföreningsrörelsens Ivar Lo- pris finns bland andra Kerstin Ekman, Per Anders Fogelström och Sara Lidman.
Prisutdelningen äger rum den 23 februari på Polstjärnan i Stockholm.