Regeringsrätten har avkunnat två domar om kommunernas skyldighet att erbjuda barnomsorg på så kallad obekväm arbetstid. I domarna konstateras att skollagen inte medför någon skyldighet för kommunerna att erbjuda förskoleplats eller skolbarnsomsorg nattetid eller under veckoslut.

Kommunerna bör förlägga verksamheten, som enligt skollagen ska vara av pedagogisk natur, till tider som passar de flesta föräldrar. Men någon skyldighet att tidsmässigt anpassa verksamheten till enskilda föräldrars önskemål finns inte inte, säger Regeringsrätten.

Frågan om förskola på obekväm arbetstid utreddes för några år sen av Skollagskommittén, som inte föreslog några förändringar jämfört med nuvarande läge.
Idag finns nattlig barnomsorg i mer än 100 kommuner.
– Om det med anledning av domarna blir aktuellt att överväga ett utvidgande av kommunernas skyldigheter måste staten i så fall beräkna vad en sådan reform skulle kosta och givetvis också finansiera den fullt ut, säger Louise Fernstedt, på Sveriges kommuner och landsting.