mitt liv är en våg
som röres en tid
i svallande tåg
vid vindarnes strid
när lugnt blir på hav
och vinden är tyst då somnar hon av
vid stranden hon kysst
hon lägger sig ner
till ro i det blå
hon synes ej mer
men finns där ändå
av världshavet ju
en droppe hon är
och solen ännu
kan spegla sig där