Vid ett seminarium i Stockholm om lägstalöner kunde företrädare för fack och näringsliv i alla fall enas om behovet av att behålla ungdomslönerna i avtalen.

I övrigt var de oense om behovet av de höjda lägstalöner som LO–förbunden kräver i årets avtalsrörelse.
Per Skedinger, från Institutet för näringslivsforskning, förklarade att höga minimilöner påverkar sysselsättningen negativt för de grupper som har svårast att få jobb på arbetsmarknaden.
– Och det är stor risk för spridningseffekter, att höga minimilöner pressar upp lönerna i stort. Höjda minimilöner kommer i första hand att drabba servicesektorn, sa han.

Björn Lindgren, nationalekonom från Svenskt Näringsliv, sa att en fjärdedel av företagen gick med förlust 2005. Dessa företag ska också vara med och betala höjda minimilöner vilket gör det svårare för dem att överleva. Risken för ökad arbetslöshet ökar.
– Lösningen är att lönerna bestäms lokalt ute på varje företag, sa han.
Albin Kainelainen, från LO, förklarade att utbildning är viktigare än lön när det gäller möjligheten att få jobb.
– Sverige har sannolikt de högsta lägstalönerna bland de industrialiserade länderna. Men vi har inte lägst sysselsättning bland de grupper som betalas med minimilön. De som är svårast att sysselsätta är de med kortast utbildning, sa han.

Monika Theodorsson, ordförande i IF Metalls avd 29 i Norra Älvsborg, höll med.
– Jag får höra av arbetsgivare att deras största problem är att få tag i folk. Det är inte lönerna som är problemet utan att kunna rekrytera dem som har tillräcklig utbildning för att klara jobbet, berättade hon.

Veli–Pekka Säikkäälä, chef för IF Metalls förhandlingsenhet, berättade att minimilönerna de senaste åren har halkat efter i förhållande till genomsnittslönerna. Därför menade han att lägstalönerna måste höjas.
– Ett annat skäl är de nya a–kassereglerna som tvingar arbetslösa att ta lägre betalda jobb. Detta kommer att pressa allas löner nedåt. Ett tredje skäl är att arbetskraft utifrån kommer hit och betalas enligt avtalens lägstalöner. Det blir en osund konkurrens som vi vill mildra effekten av, sa Veli–Pekka Säikkäälä.