Den nya regeringen försvårar nämligen för deltidsarbetande att komma in i a-kassan. Det slår hårdast mot kvinnor inom handeln, vården och hotell- och restaurangbranschen. Men också mot kvinnorna som deltidsarbetande kvinnor som tillhör TCO.
//Sofie