Det märks att något håller på att hända med klimatet, och det bekräftas av FN:s senaste klimatrapport. Den visar att temperaturökningen, torkan och översvämningarna är människans fel.
Nu utfärdas den skarpaste klimatvarningen hittills, och världens regeringar uppmanas att ta klimathotet på största allvar.

Därför borde också alla – privatpersoner, företag, och politiker – ställa sig frågan: Hur får vi en hållbar miljö? Vad kan vi göra i våra egna hem? Jo, inte låta vattnet rinna i onödan, stänga av datorn, inte ha stereon eller teven i stand-by läge, sortera sopor och tänka på vad vi handlar för produkter. Har våra grönsaker transporterats långt eller inte?

Problemet är att ekologiska varor ofta är dyrare, och för barnfamiljer inom LO-kollektivet är några varor per produkt mycket pengar i det stora hela. Därför krävs det också politiska åtgärder för att alla ska ha samma möjlighet att ha råd att vara miljövänliga.
Den nya regeringen vill att företagen ska gå i spetsen för miljön, och att politikerna ska hålla sig i bakgrunden. Men så enkelt är det inte: politikerna måste sätta ner foten, och visa att miljön är viktig.

//Sofie