Ibland brukar man avbilda det gamla året som en gammal man och det
nya som ett litet barn. Men några gamlingar med livsvisdom och bevarad fräschör vill jag ta med in i det nya året. De tillhör framtiden och vill vara med att göra den möjlig. Ibland går vitalitet alldeles utmärkt att förena med hög levnadsålder. Så låt mig börja med att önska ett par vitala föredettingar ett gott nytt år.
Först den 82-årige före dette presidenten i USA, Jimmy Carter, som med sin bok ”Palestina – fred inte apartheid” skakat om i den amerikanska debatten om Mellanöstern. Aktuellt i år när ockupationen av Palestina pågått i 40 år och det palestinska landet på västbanken alltmera sönderfaller i öar av land skilda åt av israeliska bosättningar och motorvägar mellan dem.

Det finns inget värdigt alternativ till dialogens, rättvisans och försoningens steniga och långsamma stig till fred. Långt bortom rädsla, bomber, murar och taggtråd går vägen till fred, salaam, shalom.
Om några steg tas mot det målet under 2007 skulle det verkligen vara ett gott nytt år. Efter ett år med 34 000 civila dödsoffer i Irak är det svårt att tala om ett gott nytt år. Särskilt med bilderna av
hängningarna i färskt minne. Finns det då inget alternativ till
hämndens logik där hat föder hämnd föder hat föder hämnd? Makten att benåda till och med bödlar hade varit ett sätt att peka på ett verkligt alternativ till tyranniet.
Nu gick den möjligheten de mäktiga ur händerna och hämndens onda cirkel fortsätter.

Och så en annan före detta: Al Gore, den ”före detta blivande  presidenten” i USA som gjort något bra av det faktum att han  visserligen blev vald till president, men aldrig släpptes fram att svära eden.
Genom filmen ”En obekväm sanning” har han nått in med det  förfärande budskapet om den pågående globala uppvärmningen också i bil- och oljeindustrins förlovade land.
Låt mig önska honom, och med honom moder jord, många goda nya år
med midsommarblomster till midsommar och inte i oktober.
Vi behöver sluta fred med jorden också.

JA
Till försoning – som gör framtiden möjlig.

NEJ
Till hämnden – som förmörkar både nuet och framtiden.