Det var efter att ha läst direktiven från MAS – Medicinskt Ansvarig Sköterska – som frågan om arbetskläder kom upp under 2004.
– Där stod det att alla kläder som används inom vård och omsorg måste tvättas i sextio grader, men det kan man ju inte kräva av privatklädd personal inom omsorg – alla kläder klarar ju inte den temperaturen. Och i så fall måste ju arbetsgivaren stå för arbetskläderna, säger Ellinor Hedman.

Förslaget klubbades så småningom igenom i omvårdnadsnämnden och ärendet gick ut för upphandling som blev klar 2006.
Resultatet blev att all personal på omsorgsboenden fick tillgång till tre ombyten av byxor respektive skjorta. För hemtjänstpersonal gäller samma sak med tillägg av en jacka.

Nu har turen kommit till personliga assistenter att få arbetskläder, det är dock ännu oklart exakt när det kommer att ske.
Vilka har reaktionerna varit från kommunens omsorgspersonal ?
– Alla verkar tycka att det är bra. Det har väl varit lite oenighet kring färger och material, men det är ju smakfrågor man får kompromissa fram en lösning på, säger Ellinor Hedbom.
Arbetskläder inom omsorgen har börjat komma tillbaka efter att ha varit  borta sedan 80-talet, då privata kläder började användas för att skapa trivsel och ”hemkänsla” för vårdtagarna.