Är arbete bara en skyldighet, eller är det också en rättighet? Svaret på den frågan visar på skiljelinjerna i synen på välfärden.  Det var den enkla slutsatsen av dagens debatt på det nordiska mötet.

Vi var överens om att för arbetarrörelsen är svaret givet – det handlar både om att alla behövs på arbetsmarknaden om vi ska klara av att finansiera välfärden, men också att  rätten till ett arbete också är en del av välfärden. Resonerar man så, blir det också givet att alla ska få vara med på lika villkor. Den som har nedsatt arbetsförmåga eller som av andra skäl har svårt att få jobb ska inte tvingas acceptera sämre lön och villkor än andra.

Vår linje är klar, den ska vi fortsätta kämpa för.
Tack ska ni ha för den här veckan, nu är mitt bloggande över för den här gången. Tack alla ni som läst och bidragit med era tankar.
Nu väntar Max.