I dag gäller olika arbetstidsregler för yrkestrafik under och över 50 kilometer. En EG–förordning tvingar Sverige att ändra på det.
För att leva upp till förordningen föreslår regeringen att reglerna för kör– och vilotider samt raster som nu gäller över 50 kilometer ska gälla för all yrkestrafik.

Förare som kör för mer än ett bolag måste i fortsättningen räkna den sammanlagda arbetstiden, inte som nu i varje bolag för sig.
Veckoarbetstiden kommer också att beräknas annorlunda. I dag räknas vilotiden per vecka och kan vara i början på vecka ett och i slutet av vecka två. Då kan en förare i praktiken köra under nästan två veckor innan det är dags för nästa veckovila.
I fortsättningen måste veckovilan infalla senast efter sex dagars arbete.

Regeringen tycker inte att det krävs digitala färdskrivare i bussarna för att kontrollera att kör– och vilotiderna följs. Men Kommunal tycker att färdskrivare är nödvändigt för att se till att de nya reglerna följs.
– Annars krävs manuella system med papper och annat. Det är ohållbart och fungerar inte praktiken. Digitala färdskrivare fungerar utan krångel, säger Kommunals ombudsman Bo Sandholm.
Regeringen vill göra ett undantag för fordon med mellan 10 och 17 sittplatser som inte används i affärsdrivande syfte för persontransporter. Det undantaget vill Kommunal ta bort
– För trafiksäkerhetens skull borde alla tunga fordon omfattas av samma regelverk, säger Bo Sandholm.

Regeringen föreslår att de nya reglerna ska gälla från den 1 april i år. Kommunal tycker att det är för tidigt och föreslår istället den 31 december så att företagen hinner anpassa de nya arbetstidsreglerna till skiftet av nya tidtabeller i höst.