SVAR: Om du exempelvis jobbar få men långa arbetspass blir  semesterkvoten högre och vice versa. Det vill säga, om du jobbar
korta men många arbetspas blir semesterkvoten lägre. Allt bygger på att den som jobbar fem dagar i veckan får semesterkvoten 1.0. Du skriver att du förlorar sparade semesterdagar, vilket inte stämmer. Men jag förstår vad du menar, eftersom det alltid sker förändringar med den semester-kvot man har när man tar ut semester. Detta kan både vara negativt eller positivt, beroende på vad som händer med schemat.