SVAR: Det ska finnas en tydlig lön baserad på en värdering av varje yrke. Ibland kallas det för befattningslön, som är lika för alla
undersköterskor hos samma arbetsgivare. Det ska också finnas en värdering av ”verksamhetens innehåll”. Det innebär att alla som  jobbar på ett visst ställe ska ha samma lön. Sedan ska även erfarenhet i nuvarande, men även likartade, jobb bedömas.
Dessutom ska speciella arbetsuppgifter värderas. Detta kan innebära att alla får olika lön. Men om exempelvis två personer som har samma yrkestitel jobbar på samma enhet, har jobbat lika länge och har
samma utbildning och samma arbete, ska det vara samma lön. Finns skillnader i någon del ska man ha olika lön. Det viktiga är också att arbetsledaren ger en mycket tydlig information om hur lönesättningen gått till.