Du är chefsförhandlare på arbetsgivarorganisationen Almega. Ni vill ge möjlighet att ta ut helgdagar baserade på religionstillhörighet. Varför då?
– För att det inte är vår sak som arbetsgivare att avgöra vad som ska vara helgdagar eller inte. Eller på vilken religion det ska baseras. Det handlar helt och hållet om respekt för individen, inte om något nytt sätt för oss att tjäna pengar.
Hur ska det här genomföras rent praktiskt?
– Det får bli en överenskommelse på årsbasis mellan arbetsgivare och löntagare. Man får spika när det är aktuellt med ledighet utifrån den egna religionens högtidsdagar. Det blir alltså en pott med ”röda” dagar som du som person förfogar över efter eget gottfinnande. OB-ersättningen följer med individen.
DO (Diskrimineringsombudsmannen ) krävde detta under våren 2006. Är det därför ni nu agerar från Almega?
– Nej, inte alls. Det här har varit uppe till diskussion internt flera gånger tidigare bland våra medlemmar, så det är egentligen ingenting nytt.
Har det aldrig framförts krav tidigare från löntagare som inte är kristna protestanter?
–Nej, inte vad jag känner till. Jag har fått höra att alltihop började med någon som inte fick ledigt på ramadan, men det kanske bara är rykten. Men ofta är det ju så, en liten händelse någonstans växer och får mera långtgående konsekvenser.