SVAR: Lagen om anställningsskydd (LAS) använder inte begreppet fast tjänst. Det som gäller, är att den arbetstagare som jobbat som vikarie under tre av de senaste fem åren med automatik ska ha en tillsvidareanställning.