När LO:s styrelse träffades i veckan stod planerna på en tilläggsförsäkring för att täcka upp i a-kassan högst på dagordningen. Försäkringen skulle ge medlemmar med en ersättningsgrundande inkomst över 18 700 kronor (680 kronor per dag) ett tillägg som skulle ge dem 80 procents ersättning även av inkomster ovanför taket.

De olika förbundens inställning varierar och är intimt sammankopplad med andelen egna medlemmar med en lön ovanför taket.
Återigen en LO-diskussion där lågavlönade kvinnor ställs mot mer högavlönade män.
– Jag tycker att det är väldigt olyckligt. Vi behöver se till hela medlemskåren och alla medlemmars perspektiv. Det är alltid olyckligt när LO-kvinnor ska ställas mot LO-män, säger Ylva Thörn.
Hon tycker att det är för tidigt att säga om en försäkring ska finansieras solidariskt av alla medlemmar eller enbart av dem som tjänar ovanför taket. Men konstaterar att Kommunal inte har så många medlemmar som slår i taket i dagsläget.
Tror du att en tilläggsförsäkring blir en medlemsmagnet eller mer ses som en ytterligare avgiftshöjning som skrämmer bort?
– Jag tror att det kan vara både och. Det avgörande blir hur den ser ut och vad kostnaden blir. Sen måste den vara hållbar… vad innebär det två år framåt? Blir det dyrare om fler hamnar ovanför taket? Vi behöver mer fakta innan vi bestämmer hur det ska bli.

Ylva Thörn menar att vi just nu är inne i en omvälvande period där många frågor ställs på sin spets. Regeringen tillsätter när som helst en utredning om en obligatorisk a-kassa. Och Kommunals medlemmar ropar efter möjligheten att enbart vara medlem i förbundet och inte i a-kassan.
– Mycket av det som sker nu handlar om att vi ska balansera upp de politiska besluten. Det är oerhört störande även om det är skickligt gjort av regeringen att bolla över till de fackliga organisationerna. Samtidigt är det vårt yttersta uppdrag att se till att medlemmarna får drägliga villkor när de är arbetslösa, säger Ylva Thörn.