SVAR: Det är svårt att utläsa vilken sorts anställning du har och
därför går det inte att säga om AGF-KL är tillämpligt. Men detta avtal är uppsagt av arbetsgivaren och förlängs för närvarande med en vecka i taget.
Förhandlingar pågår om ett omställningsavtal, så det finns inga garantier för att det nya avtalet kommer att ge samma trygghet som det gamla.
Att lämna a-kassan och förlita sig på AGF-KL avråder jag alltså
på det bestämdaste ifrån.