Om ett par månader kommer ett lagförslag om nya regler i anställningsskyddet. De ska börja gälla från den 1 juli i år.
Erland Olauson tycker att förslagen är ett brott mot den kompromiss som facken tidigare gått med på för att göra det lättare att anställa tillfälligt.
– Nu blir det ännu lättare att anställa tillfälligt. Men de tar ifrån oss rätten till företräde till nytt ledigt jobb efter sex månaders anställning. Med regeringens förslag kan en löntagare vara tillfälligt anställd ända upp till 48 månader utan rätt till fast jobb. Det är ett elände, säger Erland Olauson.

LO har tillsammans med andra organisationer haft tillfälle att lämna synpunkter på ett PM till lagförslag från regeringen. LO är kritiskt till nästan alla punkter till förslaget.
– Det blev ett jäkla liv när Maud Olofsson och centerpartiet i valrörelsen föreslog slopat anställningsskydd i två år för ungdomar upp till 25 år. Nu föreslår regeringen istället att detta ska gälla alla tillfälligt anställda oavsett ålder, säger Erland Olauson.

Den socialdemokratiska regeringen och dess samarbetspartier lade förra året ett förslag ändrat anställningsskydd som antogs av riksdagen. Dessa förändringar är tänkt att börja gälla från den 1 juli i år. Nu vill den nuvarande regeringen med sitt förslag ändra eller riva upp dessa förändringar i Lagen om anställningsskydd, LAS.