Hur ska en tilläggsförsäkring som täcker upp försämringarna i a-kassan egentligen se ut? Det grunnar man på i LO-förbunden just nu.

Vad den handlar om är att ge medlemmar med en ersättningsgrundande inkomst över 18 700 kronor (680 kronor per dag) ett tillägg som skulle ge dem 80 procents ersättning även av inkomster ovanför taket.
LO:s tredje vice ordförande Leif Håkansson förespråkar en gemensam LO-försäkring för hela kollektivets medlemmar. En stötesten med den lösningen är att lönerna skiljer sig mycket mellan förbunden.
Med bakgrund i hur strukturen på arbetsmarknaden ser ut när det gäller anställningsformer och löner är det ingen överraskning att det är förbunden med högst andel kvinnor som tjänar minst på en försäkring, eftersom de inte har lika många medlemmar som kan nyttja den.

För att jämföra hur det ser ut har KA tittat på A-kassornas samorganisations sammanställning av arbetslösa vecka 35 2006.
Den visar en stor skillnad mellan kvinno- och mansdominerade LO-förbund.
Byggnads har högst andel arbetslösa medlemmar som slår i taket, 79 procent. Ovanför 70 procentssträcket ligger också Elektrikerna, Målarna, Pappers och Grafikerna. Transport ligger strax därunder, medan IF Metall, Skogs- och Träfacket, Livs, Musikerna och SEKO alla har runt 60 procent av sina arbetslösa medlemmar ovanför taket.

Sedan följer ett glapp ner till Handels med en andel runt 40 procent, och Hotell och Restaurang strax över 30 procent. Av Kommunals arbetslösa medlemmar slog 27 procent i taket. Minst andel medlemmar över taket hade Fastighets med 24 procent.

Så många ligger över taket

Andel av arbetslösa medlemmar som v 35 2006 låg över dagpenningtaket på 680 kronor:

Byggnads – 79% – 2729 st
Elektrikerna – 78% – 295 st
Målarna – 76% – 294 st
Pappers – 72% - 467 st
Grafikerna – 72% – 1215 st
Transport – 68% – 3568 st
IF Metall – 63% – 10436 st
Musikerna – 63% – 344 st
Skogs- och Träfacket – 62% – 1271 st
Livs – 60% – 1906 st
SEKO – 59% – 2826 st
Handels – 38% – 5368 st
Hotell och Restaurang – 31% – 2525 st
Kommunal – 27% – 9262 st
Fastighets – 24% – 778 st
(Källa: SO, Arbetslöshetskassornas samorganisation.)