SVAR: Hästgödsel är jättebra som jordförbättringsmedel både i  rabatter och trädgårdsland. Färsk gödsel använder man främst som värmeproducent i ”varmbänkar” på våren. Av ungefär en meter packad och lagom fuktad ”skit” i en träram fylld med jord och ett bänkfönster över, skapar man en effektiv odlingsbänk. Hästgödsel är rik på kväve, kalium och fosfor och kan också läggas ut direkt under buskar eller
grävas ner i trädgårdslandet som jordförbättring. Men då är det viktigt att gödseln är blandad med torv och inte halm eller kutterspån, som tar längre tid på sig vid nedbrytningen och är svårare att bearbeta för hand. Är gödseln blandad med halm eller kutterspån bör man kompostera den
i ett eller ett par år.