De anställda på Hasselblad lyste av yrkesstolthet. Tänk att få montera ihop alla dessa hundratals delar som till slut blir en kamera. Och inte vilken som helst, utan en av Sveriges mest välkända varumärken.
Det var ett otroligt precisionsarbete och det måste bli perfekt – den färdiga produkten kostar från 70 000 kronor och uppåt. Den blir inte var mans egendom, men en produkt att vara stolt över.

Det här med yrkesstolthet är viktigt vad man än arbetar med, men det är alltför sällan vi talar om det. Jag tror att många mår dåligt idag därför att man inte får en chans att göra ett bra jobb. Bristande resurser och små möjligher att påverka har tagit död på mycket av det engagemang som finns hos var och en.

Mycket av det fackliga arbetet är idag inriktat på a-kassa, arbetsmarknadspolitik och avtalsrörelse, men vi får inte glömma de arbetsplatsnära frågorna.
Så upp till kamp för yrkesstoltheten och rätten att göra ett bra arbete. Det kanske rent av är det viktigaste för att förhindra utslagningen från arbetslivet.