Regeringen har från den 1 januari tagit bort möjligheten att ha plusjobbet vilande. Ams har dock i sitt regelverk gjort tolkningen att en tillfällig anställning som är max 29 dagar inte bryter plusjobbet. Ett uppehåll på mindre än 30 dagar är alltså okej, även om det inte förskjuter slutdatumet för plusjobbsanställningen.
Vid tillfälliga anställningar som är 30 dagar eller längre avbryts plusjobbet direkt.

Från 1 januari gäller också att plusjobben inte får pågå under längre tid än 24 månader från startdatumet. För ordinarie plusjobb var det normaltiden, men arbetslösa över 60 år fick när de gick in i anställningen ett löfte om att kunna behålla plusjobbet fram till pensionen.
Enligt ams har 1147 personer över 60 år påbörjat ett plusjobb som kunde ha pågått längre än 24 månader.