–Vi säger nej till allt, även en tårta.
Hemtjänstpersonalen på  Gussarvsgården i Hedemora vet vad som gäller. Men ibland blir den som vill ge en gåva ledsen.
–Det är inte ovanligt att någon som vi hjälper vill ge oss kaffebröd eller en blomma. Men jag förklarar alltid att vi inte får ta emot något, säger Maj Olsson, som är vårdbiträde.
En dam som fick nej överlistade Maj. Hon bad Maj handla en tårta till sig själv, sen skickade hon med den till personalen.
–Det är ingen muta om någon en gång köper kaffebröd till personalen,
eller om en anhörig kommer med en chokladask, säger Agneta Axelsson, assistent.

De omutbara
TÅRTA? NEJ, TACK! Hemtjänstpersonalen i Hedemora vet vad som gäller, de säger nej till och med till en tårta. Fr v Maj Olsson, Agneta Axelsson och Thomas Forsberg.
Foto: Ulf Palm

Mary Blom, också assistent, berättar att hon en gång fick 1000 kronor av en kvinna som hon hjälpt.
–Jag berättade det för arbetsledaren, och vi la in kuvertet i kassaskåpet. En tid senare var kvinnan missnöjd för att hon inte fick följa med ut och äta julbord. Då ordnade vi så att hon fick det, för pengarna, och gav henne sedan tillbaka resten, och hon var mycket nöjd. Det går att avstyra gåvor på ett bra sätt om man känner personen väl.

Det händer också att människor testamenterar pengar till personal eller till det sjukhem de bott på. Äldreboendet Landbrogården
i Trollhättan fick i höstas 879000 kronor i arv från en kvinna –
trivselpengar till boende och personal. Det betraktas inte som muta. Omsorgsnämnden ska skapa regler om hur pengarna ska användas. Och en undersköterska i Malmö får behålla de nära 3 miljoner hon ärvde av en kvinna hon lärt känna genom jobbet. I det fallet hade de båda blivit vänner och fortsatt bekantskapen ångt efter att de träffats i samband med en operation.
Men det finns en rad fall där vårdpersonal blivit dömda för mutbrott då de accepterat arv från människor de vårdat eller hjälpt. Det spelar ingen roll att de inte känt till att de skulle få ärva.

Gåvor, arv och annat – så gör du

GÅVOR
● Ta aldrig emot en penninggåva. Vill vårdtagaren visa sin  tacksamhet, kan han eller hon hänvisas att ge ett bidrag till någon humanitär organisation eller till forskning. Drickspengar får inte förekomma.
● Gåvor som går att sälja, som smycken och konst, får man inte heller ta emot.
● Gåvor utan egentligt ekonomiskt värde – en påse bullar eller en tårta – får man ta emot vid något eller några tillfällen.
ARV
● Ta aldrig emot något som en vårdtagare testamenterat till dig. Om du är osäker, kontakta din chef.
● Hjälp inte någon du vårdar att göra ett testamente – möjligen att leta rätt på telefonnummer till någon sakkunnig.
● Undvik att ens bevittna något testamente.
● Om någon du vårdar säger att han/hon vill testamentera till dig – tala tydligt om att du inte får ta emot ett arv, att du kan bli fälld för mutbrott.
ANNAT
● Alla sorters affärsuppgörelser mellan personal och vårdtagare innebär risker. Det finns exempel där personal köpt lägenheter  långt under marknadspris, eller bilar alldeles för billigt.  Vårdpersonal kan både bli fällda för mutbrott och bli av med jobbet.
● Se upp med föremål som vårdtagare tillverkat i terapin och vill sälja. Försäljning ska ske ordnat, genom arbetsgivarens försorg.