Kofi Annan har lett FN i tio år, och hans arbete för mänskliga rättigheter och internationell fred och säkerhet har satt outplånliga spår i världsorganisationen, står det i motiveringen.

Mossaad Mohamed Ali är koordinator för rättshjälp och medicinsk och psykosocial hjälp till offer för tortyr och sexuellt våld vid ett center i Södra Darfur. Han har i tio år varit en frispråkig och modig kritiker av brott mot de mänskliga rättigheterna i Darfur, både i Sudan och internationellt.

Priset offentliggörs idag, då Olof Palme skulle ha fyllt 80 år om han varit i livet.

Priset kommer att delas ut i Stockholm i maj.