– Det här blev väldigt rätt från början och vi kan inte lägga ner det eftersom det visat sig att det fyller ett verkligt behov. Jag har väldigt svårt att tänka mig att vi inte ska fortsätta med det här, säger Lars-Åke Almqvist, förste vice ordförande i Kommunal.

Det var i februari förra året som Kommunal och Folksam startade projektet. En miljon kronor satsades för att kunna erbjuda kostnadsfri psykologhjälp till alla kvinnor över 18 år som omfattas av Kommunals hemförsäkring.
Bakgrunden är att den ordinarie hemförsäkringen inte täcker skador som uppstår av våld inom hemmet. Den ger inte heller ersättning för samtalsterapi.

Under det knappa år som satsningen funnits har 110 personer fått behandling via Kris- och traumacenter. Centrat ser till att den hjälpsökande får den hjälp som behövs, oavsett var i landet man bor. Ingen hjälpsökande har behövt vänta mer än 48 timmar på den första kontakten.
Hjälpsökande ringer ett särskilt telefonnummer (se nedan) varifrån man sedan får den kontakt som behövs.

Projektet håller på till september 2007. Därefter ska en utvärdering ge en fingervisning om det ska fortsätta eller ej. Men redan nu verkar det alltså klart att projektet permanentas. Troligtvis kommer utvärderingen mest att handla om arbetsformerna.
Kommunal och Folksam har satsat 500 000 kronor vardera i projektet och en miljon är den årliga summa man räknar med om det permanentas.
– I alla fall som det ser ut idag, men sedan kan det naturligtvis bli fler som söker hjälp om det blir mer känt. Vi har tagit medel från vår hemförsäkring och sedan tillkommer Folksams pengar. Det här är ett arbete som vi startat tillsammans och som vi får fortsätta tillsammans, säger Lars-Åke Almqvist.

I projektet ingår förutom den professionella hjälpen en satsning på förebyggande arbete. Det sker i form av informationsträffar inom organisationen. Hittills har ett tjugotal träffar samlat cirka 500 deltagare. Förbundet håller också på att utarbeta ett studiematerial som ska användas i studiecirklar ute i avdelningarna.

• Kostnadsfri psykologhjälp via Kris- och traumacentrum gäller alla kvinnor över 18 år som omfattas av Kommunals hemförsäkring. Det vill säga om kvinnan själv eller hennes man/sambo är medlem i Kommunal.
• Telefonnumret man ska ringa för att få hjälp är: 020-95  38 27 (öppet alla dagar 07.30-21.00)
• Kris- och traumacentrum arbetar med krishantering och samarbetar med psykologer över hela landet.
• Kommunal och Folksam har satsat 500 000 kronor vardera i projektet.