–Det var under 2002 som vi märkte att sjukfrånvarotalen började bli höga. Därför sattes arbetsledare och chefer i utbildning för att på bästa sätt kunna förebygga hälsorisker och rehabilitera sjukskrivna, säger Barbro Berg, verksamhetschef för äldreomsorgen.
Sedan dess har kommunens personal bland annat fått tillgång till subventionerad massage, gratis gåstavar, personalgym och, inte minst, möjlighet att gå en viktväktarkurs för de som behöver.
– Vi har friskvårdsombud ute på arbetsplatserna och de har förmedlat det här intresset för viktnedgång ute bland de anställda. Därför uppkom planerna på en viktväktarkurs och uppslutningen är redan stor, säger Barbro Berg.

Birgitta Karlsson, Kommunals sektionsordförande i Grästorp, tycker att hela friskvårdsprojektet har varit en framgång rakt igenom.
– Det har fungerat fantastiskt bra. Trägen vinner, brukar det heta, och man kan verkligen säga att vi vunnit på ren envishet. Kommunal var med från början och drog igång Hälsoskolan, en studiecirkel med material från ABF, som kunde genomföras med projektpengar från förbundet. Sedan har vi tjatat till oss tid och pengar från kommunens politiker för att kunna utveckla våra idéer, och det har verkligen gett resultat. Från att ha haft sjukskrivningstal på 19 procent 2002 kom vi ner till 3,7 procent 2005, vilket var nästan lägst i Sverige.

För  att få ett helhetsgrepp om hälsofrågorna har kommunen satsat på bred front för att få en mer harmonisk och mindre stressad personal, vilket Barbro Berg är noga med att påpeka.
– Det handlar ju inte bara om att gå ned i vikt. Visst ökar risken för ohälsa med övervikt, men det är mycket annat som det måste tas hänsyn till, inte minst privata relationer. Många har gamla föräldrar de känner ansvar för parallellt med den egna familjen och samtidigt kanske ett tungt och slitsamt arbete. Det gäller i första hand kvinnor. Därför har vi ordnat med studiecirklar för att lära sig hur man hanterar de problem som kan uppstå i olika relationer, men även avslappningsövningar och matlagningskurser för att lära sig laga bra och näringsriktig kost. Vårt mål är att ha mindre sjukskrivningar under 2007 än vi hade 2005. Det kan bli svårt, men vi måste ju försöka! säger en hoppfull Barbro Berg.