Sen vann han valet och satte ett staket runt hela den offentliga sektorn. Inga fler plusjobb, inga utbildningsvikariat och stopp för friår.  52 000 färre får chans till arbetsmarknadspolitiska program i år, färre får plats i komvux och nu  ska de människor som fått sin första chans till arbete med kollektivavtalsenlig lön inom plusjobben dessutom få sämre möjligheter att närma sig den ”vanliga” arbetsmarknad som alliansen annars talar sig så varm för!

Plusjobben infördes sent omsider av den förra regeringen. Åtgärden är en modernisering av arbetsmarknadspolitiken, som gav människor som haft liten kontakt med arbetslivet en möjlighet att utföra arbetsuppgifter som behövdes till rimliga regler och kollektivavtal. Nu överges denna till förmån för en nybrutal politik med nystartsjobb som många plusjobbare har liten, eller ingen chans att få. De som redan är inne i systemet skulle dock få behålla jobben. Men, nu försämrar regeringen även för denna grupp!

Plusjobbare som hoppar på vikariat blir nämligen av med plusjobbet!  Det går inte längre att varva plusjobb med kortare anställningar.  Denna möjlighet att testa andra arbetsplatser för att få in en fot på den reguljära arbetsmarknaden var friårets grundtanke. Men den har från den 1 januari stoppats av den borgerliga regeringen! En mycket märklig åtgärd, eftersom detta låser in de arbetslösa och hindrar dem från just det som regeringen sagt sig värna om, ett minskat utanförskap och ett ”riktigt jobb”. Regeländringen krånglar till det för berörda, plusjobbare, fack och arbetsgivarna SKL.

Ams försöker nu få till en regel som ger rätt till vikariat under 30 dagar. Det är bra. Ännu bättre vore det om regelverket kunde behållas som det var!  Arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin behöver inte revirmarkera mera.. Plusjobbarna behöver hjälpas, inte stjälpas. Sabba nu inte mer för dem som i alla fall fick chansen att bryta sitt utanförskap.
Sluta  mobba plusjobbarna!