– En hel LO-försäkring för hela kollektivet utjämnar riskerna i större utsträckning än om man delar upp det förbundsvis. Det gör försäkringen lättare att acceptera för en del förbund, säger Leif Håkansson, LO:s tredje vice ordförande.
När de olika LO-förbundens ordförande träffades för att diskutera förslag till en tilläggsförsäkring var reaktionerna blandade. De förbund som har få medlemmar som tjänar ovanför taket är naturligtvis mindre entusiastiska än dem med fler medlemmar med högre inkomster. Alla förbund är ändå överens om att fortsätta titta på lösningar för hur försämringarna i a-kassan ska kunna täckas upp av en försäkring.
– Vi har ju det faktumet att om inte taket höjs kommer ju fler och fler att slå i taket om ett par år, vilket gör att fler får användning av försäkringen, säger Leif Håkansson.

Tidigare har det pratats om ett ramavtal för hela LO som sedan skulle byggas på med specifika avtal för varje förbund. Men nu lutar det alltså mot att man finner en gemensam lösning som gäller alla LO-medlemmar med en lön ovanför taket (18 700 kronor). Det betyder att alla medlemmar solidariskt skulle vara med och betala till försäkringen, oavsett om man tjänar ovanför taket eller ej.
Det betyder också att kostnaden för försäkringen kan bli lägre än om varje förbund finner en egen lösning. Det har tidigare talats om en premie under 10 kronor i månaden med en solidarisk finansiering.

Den fortsatta utredningen ska ge svar på hur hög premien skulle kunna bli, var inkomsttaket ska sättas, om försäkringen ska gälla i 100 eller 200 dagar samt om den ska ha någon åldersgräns.