Det kan handla om hur man ska hålla rent där det finns öppna vattenytor, kontrollera att inte skadedjur kommer in, utbildning för personalen, personalhygien och planer för hur underhållet ska gå till.

Det är kommunerna som har ansvar för tillsynen, och Livsmedelsverket har genomfört kontroller tillsammans med de kommuner de väljer ut, sedan 1999. Rapporten som lämnades idag omfattar kontroll av vattenverk i 74 kommuner som genomförts 2004 – 2006.
– Man kan hitta färgburkar och gräsklippare och annat i lokaler inne på vattenverk kring öppna vattenytor. Men där måste det vara en ren zon, säger statsinspektör Agneta Tollin på Livsmedelsverket.
Vatten är det viktigaste livsmedlet, och en del av vattenverkets lokaler är helt enkelt en livsmedelslokal där kraven på ordning och hygien är stora. Reglerna bygger på svenska föreskrifter som anpassats till EU-regler.