Projektet bygger på projektet ”Jobbare mot rasism” som pågått i två år i Skåne. Trots försök att sprida informationsmaterial och fakta om invandring och integration, gick det främlingsfientliga sverigedemokraterna framåt och finns nu representerade i alla kommuner utom två i Skåne.
– Det är inte alldeles lätt att få fackligt aktiva att engagera sig i de här frågorna. Vi kommer nu att lägga tyngdpunkten på de värderingar arbetarrörelsen står för, istället för att bara argumentera med faktauppgifter, säger Anders Karlsson, byggnadsarbetare och riksdagsman (s) från Landskrona.

Riksdagsman Anders Karlsson (s)Anders Karlsson leder projektgruppen och det finns en anställd i Landskrona som kommer att samordna det praktiska arbetet.
– Blir man medveten om vad facklig solidaritet och mänskliga rättigheter innebär och förstår varför man måste slåss för det, går man inte på de lögner och svartvita beskrivningar sverigedemokraterna kommer med.

Tillsammans satsar Kommunal, Byggnads, Handels, Seko och IF Metall cirka 2,5 miljoner kronor, Kommunal står för 630 000 kr.